Storsvingen vei og tomter

Storsvingen vei og tomter

Tiltakshaver: Forskjellige private aktører Utført: 2012 – pågående   Viggo Eriksen AS har hatt en finger med på nesten alle utførte og pågående prosjekter i Storvingen området i Hammerfest. Vi har sprengt ut masse tusen kubikk fjell. Det har vært Masse produksjon, masse forflytting, tomte opparbeidelser med VA mm. Opparbeidelse av veier osv...
Hammerfest arena Fase 1

Hammerfest arena Fase 1

Tiltakshaver: Hammerfest kommune Utført: 2017 Oppdragets verdi: ca 12 mill. NOK Prosjektet omfatter opparbeidelse av tomt med veier, vann og avløp til tomt for idrettshall. Spillvann og vannledning skal tilkobles eksisterende nett. Tomten er sprengt ut og er klargjort for bygging. Tomten er normalt komprimert med 400 mm forsterkningslag og et bærelag på 100 mm. Det er lagt vekstjord med 150 mm og sådd 2400m2 med gressdekke. Det er etablert en 510 m lang kantstein mur av...
Baksalen skole

Baksalen skole

Oppdragsgiver: Hammerfest Entreprenør Utført: 2016-2017 Oppdragets verdi: ca. 12 mill. NOK Levering av grunnarbeider til nye Baksalen skole. Byggets areal på 6750 m2 inkludert idrettshall. selve tomta er 10.200 m2. Baksalen skole var et BREEAM prosjekt. Arbeidet bestod i å sprenge og pigge fram tomten, planering og masseutskiftning/utfylling av tomt, normal komprimering og avretting for fundamenter, graving av grøfter for fjellvarme, VA, EL samt utvendig VA arbeid for tomta. Levering av veier og asfalt dekke på...
Reindalen rulleski anlegg

Reindalen rulleski anlegg

Tiltakshaver: Hammerfest kommune Utført: 2016 Rulleski traseen er bygget i eksisterende kommunal lysløype, lysløypa er delvis opparbeidet som en turvei. Nødvendig bæreevne etter ferdig asfaltering vil være transport med traktorredskap på barmark. Antall løypemeter er ca 2750. Av disse er ca 870 nye løypemeter. Det er ca 400 m av traseen som går gjennom myr område der det må beregnes større masseutskiftning. Det er opparbeidet grøfter i de områdene der det kan oppstå overvanns...
Fjoradalen Gravlund og bru

Fjoradalen Gravlund og bru

Tiltakshaver: Hammerfest kommune Utført: 2017 Prosjektet omfatter anleggsarbeider for bru, veier og parkeringsplass for Fjordadalen gravlund. Leveringen bestod av adkomstveg, fortau  parkeringsplasser og bru. Stable mur med  3,5 m høyde ble etablert ifbm fundamentering og brokar. Kant av naturstein med dimensjonene 10x30x100 langs med asfalt kant og ved bru til sammen 55 m. Videre ble det utført jordforbedring og plantet med grasdekke i et område på   1150...