Storsvingen vei og tomter

Storsvingen vei og tomter

Tiltakshaver: Forskjellige private aktører Utført: 2012 – pågående   Viggo Eriksen AS har hatt en finger med på nesten alle utførte og pågående prosjekter i Storvingen området i Hammerfest. Vi har sprengt ut masse tusen kubikk fjell. Det har vært Masse...
Hammerfest arena Fase 1

Hammerfest arena Fase 1

Tiltakshaver: Hammerfest kommune Utført: 2017 Oppdragets verdi: ca 12 mill. NOK Prosjektet omfatter opparbeidelse av tomt med veier, vann og avløp til tomt for idrettshall. Spillvann og vannledning skal tilkobles eksisterende nett. Tomten er sprengt ut og er klargjort...
Baksalen skole

Baksalen skole

Oppdragsgiver: Hammerfest Entreprenør Utført: 2016-2017 Oppdragets verdi: ca. 12 mill. NOK Levering av grunnarbeider til nye Baksalen skole. Byggets areal på 6750 m2 inkludert idrettshall. selve tomta er 10.200 m2. Baksalen skole var et BREEAM prosjekt. Arbeidet...
Reindalen rulleski anlegg

Reindalen rulleski anlegg

Tiltakshaver: Hammerfest kommune Utført: 2016 Rulleski traseen er bygget i eksisterende kommunal lysløype, lysløypa er delvis opparbeidet som en turvei. Nødvendig bæreevne etter ferdig asfaltering vil være transport med traktorredskap på barmark. Antall løypemeter er...
Fjoradalen Gravlund og bru

Fjoradalen Gravlund og bru

Tiltakshaver: Hammerfest kommune Utført: 2017 Prosjektet omfatter anleggsarbeider for bru, veier og parkeringsplass for Fjordadalen gravlund. Leveringen bestod av adkomstveg, fortau  parkeringsplasser og bru. Stable mur med  3,5 m høyde ble etablert ifbm...