Oppdragsgiver: Hammerfest Entreprenør

Utført: 2016-2017

Oppdragets verdi: ca. 12 mill. NOK

Levering av grunnarbeider til nye Baksalen skole. Byggets areal på 6750 m2 inkludert idrettshall. selve tomta er 10.200 m2. Baksalen skole var et BREEAM prosjekt.

Arbeidet bestod i å sprenge og pigge fram tomten, planering og masseutskiftning/utfylling av tomt, normal komprimering og avretting for fundamenter, graving av grøfter for fjellvarme, VA, EL samt utvendig VA arbeid for tomta. Levering av veier og asfalt dekke på området.