Tiltakshaver: HENT

Utført: 2017

Verdi: ca. 9 mill NOK

Grunnarbeid for nytt lager område og verksted totalt 9000m2, tomta som ble opparbeidet var på 4100 m2. Arbeidet bestod i planering og masseutfylling av tomt, normal komprimering og anretning for fundamenter, grop til heissjakt va og el, utvendig va arbeid for tomta, levering av veier og asfalt dekke på området

Det medtas 750m2 oppbygning av veier og plasser med asfalt etter Statens Vegvesen’s håndbøker. Det dimensjoneres for et anlegg med belastning tilsvarende en aksellast mellom 10 og 20 tonn.