Tiltakshaver: Hammerfest kommune

Utført: 2017

Prosjektet omfatter anleggsarbeider for bru, veier og parkeringsplass for Fjordadalen gravlund.

Leveringen bestod av adkomstveg, fortau  parkeringsplasser og bru. Stable mur med  3,5 m høyde ble etablert ifbm fundamentering og brokar. Kant av naturstein med dimensjonene 10x30x100 langs med asfalt kant og ved bru til sammen 55 m. Videre ble det utført jordforbedring og plantet med grasdekke i et område på   1150 m2.