Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
Viggo Eriksen AS etterlever kravene som åpenhetsloven stiller til oss, 

Viggo Eriksen AS arbeider kontinuerlig med å ivareta menneskerettigheter og bærekraft internt og vi har forankret Åpenhetslovens verdier i bedriftens ledelse og relevante rutiner.

Vi har foretatt en aktsomhets og risikoanalyse av våre leverandører og underentreprenører. Denne analysen hjelper oss å belyse hvor vi kan finne og hvor vi kan påvirke våre samarbeidspartnere for å etterleve loven. Vi har på bakgrunn av aktsomhetsananlysen tilpasset rutine for å identifisere, forebygge og unngå mulige brudd på åpenhetsloven. Åpenhetsloven er forankret i bedriftens ledelse og gjennom våre systemer sikrer vi kontinuitet i vårt videre arbeid med Åpenhetsloven. 

Dette arbeidet skal være med på å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å fremme anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter.


© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset