Etikk

Vi er medlem av Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og er bundet av tariffavtale. Vi baserer vår drift på MEF sine etiske retningslinjer. Her er et utdrag av verdiene vi jobber etter:

MEF og medlemmene arbeider for
- Å være seriøse, produktive og skal levere kvalitet
- For balanserte kontraktsvilkår i hele verdikjeden
- Vi bygger landet og tar samfunnsansvar

MEFs medlemmer er gode og attraktive arbeidsgivere
- Ansattes sikkerhet i hverdagen høyest
- Fagutdannet arbeidskraft
- Vi bidrar og etterstreber utdanning og kompetanseheving hos de ansatte

MEFs medlemmer arbeider for et sunt marked og konkurranse
- Vi aksepterer ikke ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling
- MEFs medlemmer mottar ikke påskjønnelser som kan trekke integriteten i tvil
- Vi følger gjeldende konkurranseregler når man skal tilegne seg oppdrag
- Vi omtaler kollegaer og konkurrenter med respekt
- Vi arbeider for en sunt marked og rettferdig og fri konkurranse
- MEFs medlemmer rekrutterer ikke nye medarbeidere ved aktivt å hente dem fra andre medlemsbedrifter

© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset