Tjenester

Arbeid av høy kvalitet, effektivt og til avtalt tid

 VANN/KLOAKK

Viggo Eriksen AS har ADK-1 og Nemko-sertifikat for legging og sveising av vann og kloakkrør. Vi graver i tillegg grøfter for legging av dette.

 INSTALLERING AV SEPTIKTANKER

Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

 ASFALTERING

Med hjelp fra våre dyktige samarbeidspartnere kan vi utføre alle typer asfaltering, og klargjøring.

 MASSETRANSPORT

Viggo Eriksen AS transporterer fyllmasser (sand, jord, grus, pukk, singel og sand). Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei eller asfaltert vei. Vi produserer i tillegg singel og leverer dette i Hammerfest og omegn.

 BRØYTETJENESTER

I Norge får vi ofte store mengder snø på kort tid, og for å hindre ulykker, er det viktig av brøytebiler er raskt tilgjengelig etter snøfall. Viggo Eriksen AS tilbyr brøyting, salting og strøing. Vi stiller på kort varsel, og arbeider systematisk og effektivt.

 SPRENGING

Viggo Eriksen AS tar alle oppdrag innen sprengning – alt fra små garasjetomter til større industriområder. Enten det er den litt for store steinen i hagen, eller fjellet som står i veien for den nye butikken, gjør vi jobben. Kvalitet og sikkerhet står i fokus, og alle sprengningsoppgaver utføres i henhold til satte lover og regler for den beste mulige sikkerhet.

 RIVNING

Viggo Eriksen AS tilbyr rivning av eksempelvis boliger, hytter, garasjer og naust. Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav satt av myndighetene – sikkerhet kommer alltid først.

Dersom du eier en bolig som er i dårlig stand, som det ikke lønner seg å redde – ta kontakt med oss for rivning. Det er ofte en rimeligere løsning å rive og bygge nytt, framfor å rehabilitere en falleferdig bolig.

 GRAVING

Viggo Eriksen AS leverer alle typer gravetjenester, og utfører gravearbeid for både privatpersoner, bedrifter og kommune. Vi har lang erfaring innen graving, og disponerer en allsidig og moderne maskinpark med alt utstyr tilgjengelig.

 DRENERING

Vi tilbyr graving av dreneringsgrøfter, og arbeider med forsiktighet og nøyaktighet. Drenering av grunnen rundt en bygnings grunnmur kan være avgjørende for å forebygge store fuktskader i grunnmuren.

 PLANERING

Viggo Eriksen AS tilbyr alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av tomten. Vi utfører også rydding av eksisterende tomt, og graving for oppkjørsel eller vei.

© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset