Bærekraft

Vi har de siste årene lagt ned en stor innsats internt i bedriften for å nå målene vi har om å fremstå som en seriøs aktør som setter sikkerhet, kvalitet og bærekraft høyt. 

Vi har deltatt på en serie workshoper holdt av UN Global Compact og Om:nord-prosjektet for å lære om og gjøre oss klare for de skjerpede kravene som vår bransje vil stå overfor i tiden som kommer. Vi har gjennomført en vesentlighetsanalyse for å belyse hvilke områder vi kan bidra mest med tanke på bærekraft. Dette har gjort oss i stand til å sette bærekraftsarbeidet vårt i system og kunne rapportere på bærekraft når dette blir et krav.

Vi har også lagt ned en stor jobb for å få på plass ISO sertifisering. Dette oppnådde vi juni 2023, da ble vi ISO sertifisert for kvalitet 9001 og Miljø 14001. Dette var av stor betydning for oss da vi hadde lagt ned mye innsats i den prosessen. Sertifiseringen viser også at vi jobber systematisk og kontinuerlig med prosesser for å forbedre oss, også på bærekraft.

Vi har en intern policy for kvalitet, HMS og ytre miljø og årlige mål for hvert av disse punktene, dette for å fremme en kultur for kontinuerlig forbedring.
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset