Tiltakshaver: Hammerfest kommune

Utført: 2017

Oppdragets verdi: ca 12 mill. NOK

Prosjektet omfatter opparbeidelse av tomt med veier, vann og avløp til tomt for idrettshall.

Spillvann og vannledning skal tilkobles eksisterende nett. Tomten er sprengt ut og er klargjort for bygging.

Tomten er normalt komprimert med 400 mm forsterkningslag og et bærelag på 100 mm. Det er lagt vekstjord med 150 mm og sådd 2400m2 med gressdekke. Det er etablert en 510 m lang kantstein mur av betong.