Oddragsgiver: Hammerfest Entreprenør AS

Utført: 2019

Verdi: ca. 1,5 mill NOK

Grunnarbeid Nye salgslokaler og verkstedlokaler for Harila i Fuglenesdalen i Hammerfest.

Arbeidet bestod av fjerning av gammel asfalt og klargjøring av hele tomteområdet, planering av tomt, normal komprimering og avretning for fundamenter/ planering og innfylling til gulvstøyp, graving av VA og EL samt utvendig VA arbeid for tomta, levering av asfalt dekke på området.