Oppdragsgiver: Hammerfest Entreprenør AS

Utført: 2017 – 2018

Verdi: ca 5 mill NOK

Hammerfest kommune var byggherre for bygging av fire frittstående bygg med et samlet areal på ca 2700m2. Tre av byggene er i to etasjer og ett er i en etasje.

Vi hadde grunnarbeidene som bestod av planering og masseutskiftning/utfylling av tomt, normal komprimering og avretting for fundamenter, graving av grøfter for VA, EL samt utvendig VA arbeid for tomta. Levering av veier og asfalt dekke på området.