Baksalen skole

Levering av grunnarbeider til nye Baksalen skole. Byggets areal på 6750 m2 inkludert idrettshall. selve tomta er 10.200 m2. Baksalen skole var et BREEAM prosjekt.

Arbeidet bestod i å sprenge og pigge fram tomten, planering og masseutskiftning/utfylling av tomt, normal komprimering og avretting for fundamenter, graving av grøfter for fjellvarme, VA, EL samt utvendig VA arbeid for tomta. Levering av veier og asfalt dekke på området.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Hammerfest Entreprenør AS
Utført: 2016 – 2017
Verdi: ca 12 mill NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset