Fjoradalen gravlund og bru

Prosjektet omfatter anleggsarbeider for bru, veier og parkeringsplass for Fjordadalen gravlund.

Leveringen bestod av adkomstveg, fortau parkeringsplasser og bru. Stable mur med 3,5 m høyde ble etablert ifbm fundamentering og brokar. Kant av naturstein med dimensjonene 10x30x100 langs med asfalt kant og ved bru til sammen 55 m. Videre ble det utført jordforbedring og plantet med grasdekke i et område på 1150 m2.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Hammerfest Kommune
Utført: 2017
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset