Fuglenes Sjøfylling

Massetransport og utfylling av masser i sjø av ca. 20 000m3. Plastring mot sjø i 200 m lengde. Div. grøfter for kabler, VA og kummer. Ferdigstillelse av overflater ca 6 000 m2 klart for asfaltering. Integrering av landfester i betong for bryggeanlegg i sjøplastringen samt støping av landlogistikk for landganger. Etablering av slipp i betongelementer for opptak og utsett av småbåter

Prosjektfakta

Ferdigstillelse 2019-2020
Tiltakshaver: Hammerfest Havn
Kontakt person: Per Åge Hansen tlf: 911 02 041
E-post: per@hammerfest.havn.no
Oppdragets Verdi: ca 4 mill

© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset