Harila

Grunnarbeid Nye salgslokaler og verkstedlokaler for Harila i Fuglenesdalen i Hammerfest.

Arbeidet bestod av fjerning av gammel asfalt og klargjøring av hele tomteområdet, planering av tomt, normal komprimering og avretning for fundamenter/ planering og innfylling til gulvstøyp, graving av VA og EL samt utvendig VA arbeid for tomta, levering av asfalt dekke på området.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Hammerfest Entreprenør AS
Utført: 2019
Verdi: ca. 1,5 mill NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset