Helikopteroppstillingsplass Hammerfest

Fase 1 : Prosjektet omfattet utfylling av område vest for eksisterende helikopter oppstillings plasser. Området var på 18.000m2 og krevde tilføring av 65 000m3 anbrakte masser samt mark rydding, rensk og oppbygging av underbygning til angitt kotehøyde. Dette for å få 2 nye helikopter oppstillings plasser.

Fase 2 : Etablere forsterkning og bærelag for ny Helikopter oppstillingsplass og ny takse-bane og tilrettelegging for nye hangarer.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Avinor
Utført: 2018-2019
Verdi: ca. 12 mill NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset