Idrettsveien VA

Arbeidet for Hammerfest kommune omfatter sanering av vann- og avløp med VA-grøfter på Idrettsveien og tilfallende stikkveier på til sammen ca. 1200 m, samt ca. 1300 m med kabeltrasèer for Hammerfest Energi (HEN).

Vannledningene utført i PE 100 280 MM - (180 m PE100 160 mm)
Spillavannsledningen rør i størrelsene PVC 200/160 mm
Overvannsrør i størrelsen 250mm ligger i hovedtrekket, samt noen mindre i 200mm og 160mm ca 500 m av 1200 meter totalt.
Det er plassert ut 54 va kummer på strekningen.
Det er plassert ut 51 sluker.

Arbeidet omfatter tilkobling mot samtlige husstander, i antall ca 60 eneboliger.

Arbeidet omfatter også opparbeidelse og utskifting av masser for ny veg og fortau, ca 14000 m2 og asfaltering av denne.

Prosjektfakta

Ferdigstillelse 2019
Tiltakshaver: Hammerfest kommune
Kontakt person: Espen Salamonsen tlf: 464 71 700
E-post: Espen.Salomonsen@hammerfest.kommune.no
Oppdragets Verdi: 29,3 mill. NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset