Rådhusplassen

Leveringen bestod av rehabilitering og oppgradering av Rådhusplassen i Hammerfest med nye dekker, belysning, møblering og beplantning. Sentralt på Rådhusplassen langs siden mot Sjøgata er det bygget en paviljong med HC-toalett, bod, sykkelstativ, vente- og informasjons punkt for buss. Rådhusplassen er oppgraderte med et plassgulv av granittheller. Det settes av en kjørbar passasje over rådhusplassen. Plassen foran Rådhuset og fortauet sør for kjørebanen er oppgradert med nye kantsteiner, fotgjengeroverganger og skiferdekker med gatevarme. kai oppgradert, kai-dekke er lagt nytt med sibirsk lerk. Ved torgplassene finnes muligheter til å koble seg til strøm med kortautomat.

Plassen skal kunne benyttes til mange ulike arrangementer som 17-mai, teater, konserter, festivaler mm. Det er lagt permanent fundament for juletre.

Det er det plantet gatetrær, etablert en plante-øy hvor det er plantet stauder i samsvar med planteplan. Det er bygget en stor sitte-øy, sittebenker, avfallsbeholdere og sykkelstativer. Det er montert nye lys-master i hele gatemiljøet.

Buskplantingene i Fontene-parken omkranser og avgrenser fontenen og lekeområdet, den har en ytre form av en super-ellipse. Det er opparbeidet et nytt lekeområde i tilknytning til Fontene-parken hvor det er tilrettelagt for variert lek primært for barn i alderen 2-12 år. Mellom den ytre og indre formen av fontene-parken er det anlagt et bed med stauder og sommerblomster

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune
Utført: 2017 – 2018
Verdi: ca 27 mill NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset