Reindalen rulleski anlegg

Rulleski traseen er bygget i eksisterende kommunal lysløype, lysløypa er delvis opparbeidet som en turvei.

Nødvendig bæreevne etter ferdig asfaltering vil være transport med traktorredskap på barmark. Antall løypemeter er ca 2750. Av disse er ca 870 nye løypemeter.

Det er ca 400 m av traseen som går gjennom myr område der det må beregnes større masseutskiftning. Det er opparbeidet grøfter i de områdene der det kan oppstå overvanns problem.

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Hammerfest Kommune
Utført: 2016
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset