Sjøgata gatevarme

Hammerfest kommune bygger gatevarming og rehabiliterer det sentrale byområdet i Sjøgata og del av Sørøygata. Arbeidene innebærer:
• Nye fortau med gatevarme, skifer og lede linjer
• Forbedret overvannshåndtering
• Nye gatelys i henhold til Hammerfest kommunes lysplan
• Oppvarmet kantstein og rennestein langs hele gaten


Prosjektfakta

Ferdigstillelse 2020
Tiltakshaver: Hammerfest kommune
Kontakt person: Espen Salamonsen tlf: 464 71 700
E-post: Espen.Salomonsen@hammerfest.kommune.no
Oppdragets Verdi: ca 15 mill. NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset